SNM01 | DAN BASU

The Wall and The Frames

Deschidere: 7 februarie 2020, ora 18.00
perioada de vizitare: 7 februarie - 7 martie 2020
Miercuri și Joi: 14.00 - 19.00
În rest, cu programare

***SINEMA caută și dezvoltă legături între arta vizuală și alte manifestări artistice, prin deschiderea unor spații private si prin conturarea unor zone specifice din spațiul public. Forma și caracterul SINEMA sunt definite de fiecare artist cu care colaborează, cu scopul de a genera un continuum de transformare și diversitate.
SINEMA se desfășoară, prin evenimente diverse, începând cu 2020.

***SNM01: The Wall and The Frames deschide atelierul artistului Dan Basu către public și expune lucrările în spațiul în care au fost realizate. Dan Basu acoperă suprafețe diverse cu texturi care par a încuraja o citire coerentă, alternând între simboluri, scriere asemică și forme golite de conținut. Prin structuri și imagini abstracte, ele transpun o manifestare de gânduri și idei nemăsurabile ce nu pot fi exprimate în termenii limbajului verbal cotidian, alegând ordinea ca efect al haosului si legătura armonioasă dintre contraste.
Fie că sunt realizate pe un suport fix, vertical sau în format standard și înrămate, lucrările în sine sunt mai degrabă rezultatul unui proces de meditație decât al unei compoziții structurate. Fiecare lucrare este contorizarea clară a perioadei de timp în care a fost realizată.

***Dan Basu (n. 1983) este un artist stabilit în București, Romania. Practica sa artistică include artă video, instalații, fotografie, desen și design grafic.


--------------------------------------------------------

Opening hours: 7 Feb. 2020, 6 pm
Dates: 7.02 – 7.03.2020
Wed. - Thu.: 2 pm - 7 pm
Or by appointment.

***SINEMA looks for and develops connections between visual art and other art forms, unlocking private spaces and outlining specific areas of the public space. Its form and character are defined by each collaborating artist, emerging a continuum of transformation and diversity.
SINEMA takes place, through various events, from 2020 onwards.

***SNM01: The Wall and The Frames opens the artist studio and displays his works in the very space they were produced in. Dan Basu covers various surfaces with textures that seem to encourage a fluent reading, alternating between symbols, asemic writing and meaningless shapes. Through abstract images and patterns, they transpose a visual manifestation of unmeasurable thoughts and ideas, which cannot be expressed naturally through verbal language, choosing a type of order coming out from a chaotic randomness, creating a harmonious link between contrasts.
Whether it is made on a fixed vertical support or on standard framed format, Dan Basu's work is the result of a meditation process rather than of a structured composition. Each piece denotes a clear count of the time spent producing it.

***Dan Basu (b. 1983) is an artist who lives and works in Bucharest, Romania. His artistic practice includes video and installation art, photography, drawing and graphic design.

--------------------------------------------------------